Η ψωρίαση είναι μια φλεγμονώδης δερματοπάθεια που παρατηρείται συχνά, είναι χρόνια και προσβάλλει περίπου το 2% του πληθυσμού, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία. Η πάθηση αυτή παρατηρείται κυρίως σε παλάμες και πέλματα, που παρουσιάζουν  φυσαλίδες με υγρό, γύρω από τις οποίες το δέρμα είναι ερυθρό.

Η ψωρίαση εμφανίζεται κάποιες φορές και στα νύχια, ενώ υπάρχει περίπτωση να εντοπίζεται μόνο σε αυτά (ψωρίαση ονύχων ή ψωρίαση νυχιών).

Σημαντικό ρόλο στην ψωρίαση νυχιών και την ανάπτυξή της παίζουν οι γενετικοί παράγοντες. Σύμφωνα με έρευνες, το 1/3 των ασθενών παρουσιάζουν θετικό οικογενειακό ιστορικό σε κάποια μορφή ψωρίασης. Παρόλα αυτά, δεν είναι απαραίτητο, λόγου χάρη, το παιδί ενός ασθενούς να εμφανίσει ψωρίαση. Επίσης δεν είναι σίγουρο ότι κάποιος με γονίδιο ψωρίασης, θα εμφανίσει την πάθηση.

Η ψωρίαση στα νύχια προσβάλει συνήθως ασθενείς με ψωρίαση δέρματος, χωρίς όμως αυτό να είναι ο κανόνας. Η πάθηση της ψωρίασης εμφανίζεται συνήθως στα νύχια των χεριών και λιγότερο στων ποδιών, ενώ οι ασθενείς με ψωρίαση νυχιών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν μήκυτες στα νύχια.

Θεραπεία ψωρίασης νυχιών:

Η εξειδίκευση μας και τα μέσα που διαθέτουμε στο Ποδολογικό μας Κέντρο μας  επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την ψωρίαση (φλύκταινες), αποφορτίζοντας τον ασθενή από την πάθηση.

Συμβουλές από τον Ποδολόγο:

  • Ο τραυματισμός των νυχιών και η υγρασία αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης των νυχιών από ψωρίαση, οπότε χρειάζεται να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κάνετε δουλειές ή έρχεστε σε επαφή με νερό.

Καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση προσθετικών νυχιών, καθώς μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση. Ο ποδολόγος καθαρίζει την προσβεβλημένη από ψωρίαση περιοχή του ποδιού/ νυχιού, ενώ, από κοινού με τον γιατρό, βοηθά στη θεραπεία δέρματος και νυχιών από ψωρίαση.