Τα σιλικονούχα επιθέματα τα χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε τις δυσμορφίες των δακτύλων. Τα επιθέματα βοηθούν στην αποφυγή των μηχανικών πιέσεων από το παπούτσι, ώστε να μην δημιουργούνται κάλοι ή υπερκερατώσεις. Το κάθε ένα από τα σιλικονούχα επιθέματα κατασκευάζεται από εμάς κατά περίπτωση, ανάλογα με την πάθηση και την ανάγκη του κάθε ασθενούς.